wp-content/uploads/Kreditscore.jpg

Kreditscore


Hvad er en kreditscore? Hvad bruger man en kreditscore til, og hvad bygger en kreditscore på?

I denne artikel sætter vi fokus på begrebet kreditscore. Artiklen er for dig, der driver en virksomhed, er bogholder, økonomiansvarlig eller på anden vis har interesse i at arbejde med begrebet kreditscore.

Hvad er en kreditscore?

En kreditscore er en indikation af en privatpersons eller virksomheds kreditværdighed. Kreditscoren er ofte et tal, men kan i princippet også være tre farver: rød, gul, grøn – eller bogstaver.

Uanset hvilken værdi eller form scoren har, bruges den til at vurdere en debitors kreditværdighed – og dermed hvor meget kredit og hvor længe kredit, man skal give sin debitor. Scoren kan også bruges, når der skal bevilliges et lån i en bank eller et realkreditinstitut.

Er kreditscoren lav eller dårlig, vil det ofte medføre, at kredittiden på eksempelvis en faktura nedbringes – eller helt droppes. Det kan betyde, at det ofte vil være en god idé for virksomheden at forlange betaling ved levering af varen eller ydelsen.

Kreditværdighed er ofte et andet meget brugt ord om samme emne. Grundlæggende dækker kreditværdighed og kreditscore over det samme; er kreditværdigheden høj, kan der ydes højere og større kreditter end hvis kreditværdigheden er lav.

Hvad bygger en kreditscore på?

En kreditscore kan grundlæggende bygge på en lang række økonomiske, demografiske og geografiske forhold – og er ofte bestemt af kreditgiveren/kreditor selv eller den udbyder, som kreditor vælger til opgaven.

Jo flere forhold du bruger som grundlag til din kreditscore, jo mere detaljeret bliver den.

De fleste vurderinger/scorer bygger i dag desværre på meget få kilder; eksempelvis slår mange virksomheder kun op, om debitor er registreret i et gældsregister som RKI/Experian.

Kan man lave en kreditscore selv?

Ja, grundlæggende kan du som kreditor sagtens lave dit eget pointsystem til at lave kreditscore – endda med data fra dit eget ERP-system.

Er kunden god til at betale jeres fakturaer? Betaler kunden til tiden? osv.

Men du kan ligeledes inddrage informationer fra offentlige registre som fx Proff, CVR osv.

Ved at bygge en vurderingen selv, får man dog meget sjældent eksterne oplysninger med fra fx et gældsregister.

Det er ofte banker og långivere, der har opbygget deres egne vurderinger af kreditværdighed, da disse ofte har en langt bedre indsigt i låntagers økonomi, forbrug, økonomiske forhold, øvrige lån, belånte aktiver, løn- og indkomstforhold, omsætning osv.

Ønsker du at komme i gang med dine egne kreditvurderinger?

Ønsker du at komme i gang med at vurdere dine kunders betalingsvillighed, så tilbyder vi, at du kan prøve Qatchr af.

Med Qatchr får du mulighed for at få et dybere indblik i dine kunder (kreditvurdering af virksomheder / kreditvurdering af privatpersoner), og ud fra det få måske Danmarks mest nuancerede kreditvurdering.

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage 08.30-15.30, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om vores services.