Persondata
politik for kreditansøger


Med denne persondatapolitik vil vi skabe åbenhed og klarhed om vores registrering og behandling af personoplysninger. Denne politik bliver løbende revurderet og ændret, hvis vi finder anledning dertil.

1. Kontaktoplysninger til den dataansvarlige

Vi er dataansvarlige for de oplysninger, som vi behandler om dig der bruger Qatchr, og kan kontaktes på følgende:

Qatchr A/S
Abildager 11
2605 Brøndby
CVR.nr. 20015381
GDPR@qatchr.dk
Tlf.nr.: 77407887

Spørgsmål til denne persondatapolitik og GDPR i øvrigt bedes ske til GDPR@qatchr.dk. (Vores DPO kan kontaktes på dpo@sixtus-compliance.dk).

2. Formål og grundlag for behandlingen

Vi tilbyder vores klienter, at de kan undersøge og vurdere din eller din virksomheds økonomiske soliditet og kreditværdighed. Det foregår i forbindelse med din indgåelse af aftale hos en af vores klienter, herunder f.eks. aftale om varekøb på afbetaling eller aftale om kredit.

Rent praktisk foregår det ved, at du som ansøger samtykker til, at vores klient må lave opslag i Debitorlisten samt i inkassodata hos Collectia A/S for at undersøge, om du er registreret, eller om du har haft/har inkassosager hos Collectia A/S i løbet af de seneste 5 år. Disse oplysninger gør vores klient i stand til at bedømme og vurdere din økonomiske soliditet, inden de indgår en aftale med dig.

På baggrund af ovenstående er vores grundlag for behandlingen dit samtykke, jf. GDPR Artikel 6, stk. 1, litra 4, jf. Artikel 4, nr. 11 og Artikel 7.

Kreditvurderingen er med til at sikre, at din økonomiske situation ikke bliver uhensigtsmæssigt forværret, da det kan medføre ulemper for vores klient samt for andre klienter, som der allerede er forfalden gæld til. Din registrering i Debitorlisten samt dine inkassosager hos Collectia A/S kan bl.a. påvirke dine muligheder for optagelse eller udvidelse af kredit samt dine aftalemuligheder hos vores klienter.

Straks ved afgivelsen af dit samtykke vil undersøgelsen af din økonomiske soliditet blive foretaget ved opslag i Debitorlisten og hos Collectia A/S og vores klient vil få svaret med det samme. Du kan frit tilbagekalde dit samtykke, men da undersøgelsen vil ske straks efter, at dit samtykke er registreret, skal du være opmærksom på, at du derfor i praksis ikke vil kunne nå at afværge selve undersøgelsen af din økonomiske soliditet ved at tilbagekalde dit samtykke.

3. Personoplysningerne, der behandles

De oplysninger vi behandler, vil typisk være almindelige personoplysninger, såsom:

 • Navn
 • Adresse
 • CPR-nr. (videregives ikke, men anvendes ved opslag)
 • Økonomiske oplysninger, herunder registreringer i Debitorlisten samt sager hos Collectia, branchekoden for sagen/sagerne, antal aktive og inaktive inkassosager i den enkelte branche, gældens størrelse fordelt på branche, etableringsdatoen og lignende.
4. Oplysningernes oprindelse

Oplysningerne bliver indsamlet eller modtaget på følgende måde:

 • Fra dig selv via vores klient i forbindelse med dit ønske om aftaleindgåelse hos dem.
 • Debitorlisten
 • Collectia A/S’ inkassodatabase
5. Hvordan kan jeg se, om jeg er registreret hos Debitorlisten?

På www.infotjek.dk kan du logge ind for at kontrollere, om du er registreret hos Debitorlisten.

Oplysninger, der registreres i forbindelse med anvendelse af infotjek.dk, behandles i overensstemmelse med Debitorlistens persondatapolitik. Du har som bruger af infotjek.dk samme rettigheder som den registrerede i henhold til denne persondatapolitik.

Spørgsmål til behandlingen af personoplysninger ved brug af infotjek.dk kan rettes til GDPR@debitorlisten.dk.

6. Hvordan kan jeg se om jeg er registreret hos Collectia A/S?

På www.mitcollectia.dk kan du logge ind for at kontrollere, om du har aktive sager hos Collectia A/S. Du kan desuden kontakte Collectia A/S telefonisk (77 30 14 00) eller via mail (info@collectiafs.dk).

Oplysninger, der registreres i forbindelse med anvendelse af www.mitcollectia.dk og øvrig kontakt til Collectia A/S, behandles i overensstemmelse med Collectias persondatapolitik. Du har som bruger af www.mitcollectia.dk samme rettigheder som den registrerede i henhold til denne persondatapolitik.

Spørgsmål til behandlingen af personoplysninger kan rettes til GDPR@collectia.dk

7. Hvem er modtagerne?

Vores klienter spænder bredt inden for stort set alle brancher i erhvervslivet. Vores klienter bliver i medfør af kontrakt med os, forpligtet til at overholde vores vilkår for berettiget brug, som sikrer at vores klienter overholder databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen, når de anvender deres adgang til dine oplysninger, og i øvrigt behandler og modtager dine oplysninger i forbindelse med undersøgelsen af din økonomiske soliditet. 

Vi logger identiteten på den, som forespørger oplysninger om dig, og gemmer dette i 6 måneder.

Vi overfører som udgangspunkt ikke personoplysninger til klienter eller modtagere uden for EU og EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejde), men hvis det skulle blive aktuelt, sikrer vi, at vi har et lovligt, rimeligt og legitimt grundlag herfor, og vi kan sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

8. Slettefrister

Vi opbevarer oplysninger omkring samtykket samt hvilke informationer, der er videregivet til vores klienter i 6 måneder. Vi sletter løbende, men ikke nødvendigvis dagligt, og derfor vil sletning ikke altid ske på 6. måneders dagen. Der kan i øvrigt være konkrete årsager som vil gøre, at vi forlænger opbevaringen af oplysningerne, for eksempel hvis der verserer eller forventes klage eller indsigelse mod vores behandling.

9. Sikkerhed i behandlingen

Vi sikrer, at der er et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau til stede, både teknisk og organisatorisk, i forbindelse med vores behandling af oplysninger, bl.a. ud fra løbende risikoanalyser.

Vi vedligeholder og revurderer løbende vores procedurer og kontrollerer at sikkerhedsniveauet fortsat er tilstrækkeligt. I den forbindelse overvejer vi blandt andet følgende forhold:

 • Sikring af fortrolighed og integritet
 • Brugen af pseudonymisering, kryptering og anonymisering
 • Systemernes tilgængelighed og modstandsdygtighed (robusthed)
 • Muligheden for at kunne genskabe tilgængelighed og adgang til behandlede personoplysninger inden rimelig tid (backup)
 • De identificerede risici, som behandling af personoplysninger indebærer, såsom hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse af eller adgang til de behandlede personoplysninger, som kan føre til fysisk, materiel eller immateriel skade
10. Den registreredes rettigheder

Databeskyttelsesforordningen giver registrerede en række rettigheder, som er:

 • Ret til indsigt
  Du har ret til at få indsigt i oplysningerne, som vi behandler om dig.

 • Ret til berigtigelse
  Hvis der er registreret urigtige oplysninger om dig, kan du få disse oplysninger rettet.

 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig tidligere end vores almindelige slettefrister indtræder.

 • Ret til begrænsning
  Databeskyttelsesforordningen giver dig ret til i visse tilfælde, at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Da vi kun behandler relevante og rimelige oplysninger, og i henhold til vores hjemmelsgrundlag i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f og øvrig lovgivning for kreditvurderingsbureauer, kan vores behandling af oplysninger som udgangspunkt ikke begrænses yderligere.

 • Ret til indsigelse
  Databeskyttelsesforordningen giver dig ret til indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger. Vi vil i så fald vurdere om selve indsigelsen er berettiget.

 • Ret til dataportabilitet
  Databeskyttelsesforordningen giver dig i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og få disse overført fra én persondataansvarlig til en anden uden hindring. Kravene dertil opfyldes dog ikke i forhold til dine oplysninger ved vurderingen af din økonomiske soliditet.

Hvis du vil vide mere om rettighederne, henviser vi til Datatilsynet på følgende link, www.datatilsynet.dk.

Kontakt os hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder. Det kan ske telefonisk, men da skriftlige henvendelser i højere grad mindsker eventuelle misforståelser, opfordres du til at kontakte os skriftligt. Vi vil uanset bestræbe os på at besvare din henvendelse inden for 1 måned. Du gøres opmærksom på, at vi har brug for at få verificeret din identitet for at kunne besvare din henvendelse.

11. Klagemyndighed

Klage over behandlingen i henhold til denne persondatapolitik kan ske til Datatilsynet, som er tilsynsmyndighed. Find Datatilsynets kontaktoplysninger på følgende link, www.datatilsynet.dk.

Formular til at klage: www.datatilsynet.dk/media/7766/klage-til-datatilsynet

E-mail: dt@datatilsynet.dk
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Skriv til os
herunder

Ligger du inde med spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os her.


Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage 08.30-15.30, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om vores services.