wp-content/uploads/Kreditaendring.jpg

Kreditændring


En kreditændring er en ændring i en debitors kreditværdighed / kreditstatus.

Det sker ofte, at debitorers økonomiske situation og kreditværdighed ændres over tid; til det bedre – og til det værre – og det påvirker eksempelvis ofte også debitors betalingsevne til at betale sine fakturaer.

Ændringer i debitors økonomiske situation og kreditværdighed kan påvirkes af en lang interne og eksterne faktorer; debitor kommer i job, opgang eller nedgang i omsætning, ændring i realløn, konjunkturændringer, rentestigninger, konkurs og meget mere.

Derfor kan det være interessant for kreditor, at få oplysninger om væsentlige kreditændringer – så kreditor kan agere og reagere på ændringerne. Eksempelvis i form af ændringer i betalings- og kreditpolitik.

Men det kunne også være, at en gammel sag, bør tages op igen, hvis debitors kreditændringer sker til det bedre – eksempelvis ved at (gen)sende sagen til fogedretten.

Abonner på kreditændringer

Mange virksomheder foretager kreditvurderinger, for at få oplysninger om en kundens kreditværdighed – for derefter at kunne give kunden en bestemt kredit; lang, kort, stor eller lille. 

Des bedre scorer / kreditværdighed kreditvurderingen giver – jo større og længere kredit kan kreditor teoretisk vælge at give debitor, uden det burde påvirke betalingen. 

Men de færreste virksomheder er gode nok til at foretage løbende kreditvurderinger – eller ligefrem at abonnere på kreditændringer – og det er en skam, især når vi ved, at debitors økonomiske situation ofte ændres over tid – hvilket alt andet lige har en afsmittende effekt på debitors kreditvurderinger.

Hvilke konsekvenser har en kreditændring?

Kreditændringer fra en positiv kreditvurdering til en negativ kan have store konsekvenser for en debitor – og det bør alt andet lige også føre til store konsekvenser for kreditor.

For en negativ kreditvurdering, bør resultere i, at virksomheden;

 1. Kræver kontant betaling ved levering af sine varer eller ydelser.
 2. Nedsætter sin kredittid.
 3. Nedsætter det maksimale beløb som debitor må skylde virksomheden.

For sker ovenstående ikke, vil du som kreditor risikere, at debitor ikke betaler til tiden eller at debitor slet ikke er i stand til at betale dit krav. Det vil ofte medføre rykkerforløb og inkasso – et forløb de færreste virksomheder gerne vil være foruden, hvis man kan undgå det.

Positive kreditændringer, hvor kreditvurderingen går fra negativ til positiv, sker naturligvis også – og i det tilfælde må virksomheden vurdere om virksomheden ønsker at ændre sine betalings- og kreditvilkår for debitor.

Kreditændringer er et værktøj – men husk politikken bag

Såvel som at kreditvurderinger er et stærkt værktøj mod dårlige betalere – er kreditændringer det også. For kreditændringer kan være med til at sikre din virksomheds økonomi mere langsigtet, da grundprincippet bag kreditændringer er, at du løbende holder øje med dine kunder – og dermed løbende har en sikring mod dårlige betalere.

Vi anbefaler dog altid, at du som virksomhed har en klar politik bag jer, når i eksempelvis vælger at abonnere på kreditændringer. For uden den rette politik, ønsker og krav til dine kunders kreditvurdering, så har værktøjet ikke den store effekt.

Du bør eksempelvis overveje:

 • Hvilke betingelser har en kunde med dårlig kreditvurdering?
 • Hvilke betingelser har en kunde med god kreditvurdering?
 • Hvad er kreditmax for kunder med dårlig kreditvurdering?
 • Hvad er kreditmax for kunder med god kreditvurdering?
 • Ændrer vi politik når en kundes kreditvurdering går fra god til dårlig?
 • Ændrer vi politik når en kundes kreditvurdering går fra dårlig til god?
 • Ændrer vi politik hvis en kundes kreditvurdering går fra god til dårlig – men altid har overholdt vores betalingsfrister?
 • Bør der være forskel på forskellige brancher, størrelse af virksomheder?

Kom i gang med at abonnerer på kreditændringer med Qatchr – allerede i dag

Hos Qatchr har vi gjort det nemt for store og små virksomheder at foretage kreditvurderinger og dermed få indsigt i privatpersoners og virksomheders økonomiske situation.

Vi har udviklet en online platform der gør det nemt og tilgængeligt for virksomheder at abonnere på kreditændringer og monitorere sine kunder

Qatchr giver dig eksempelvis vigtige oplysninger om kreditscorer, debitors regnskabstal (virksomheder), debitors status, navne og adresseændringer, konkurs eller død. Alt samme informationer der kan have indflydelse på dit forhold til debitor.

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage 08.30-15.30, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om vores services.