wp-content/uploads/Gaeldsregister.jpg

Gældsregister


Hvad er et gældsregister? Hvem står i et gældsregister, og hvordan slår man op i et gældsregister? Få svarene nedenfor i følgende artikel og bliv meget klogere på emnet.

Hvad er et gældsregister?

Et gældsregister er, som navnet antyder, et register over gæld hos en debitor.

I Danmark findes der to kendte gældsregistre; Experian, bedre kendt som RKI, og Debitorlisten, som ejes og drives af inkassofirmaet Collectia.

Tidligere hed RKI også Ribers.

Hvad er konsekvensen af at stå i et gældsregister?

Hvis en debitor står i et gældsregister, kan alle med betalt adgang få ret til at se, om en debitor står opført i registret. Den information kan kreditoren så bruge i sin kreditvurdering af debitor. Står debitor registreret med en betalingsanmærkning, vil det typisk påvirke debitor negativt, hvilket kan resultere i en negativ kreditvurdering og kreditscore.

Hvis debitor derimod ikke står opført i gældsregistret, vil det påvirke kreditvurderingen positivt.

Konsekvensen ved at stå i et gældsregister kan dermed være stor, og det kan eksempelvis betyde, at virksomheder ændrer deres betalingsvilkår eller slet ikke ønsker debitor som kunde.

Det er ligeledes de færreste banker og realkreditinstitutter, der ønsker at udlåne penge til kunder, der står opført i et eller flere gældsregistre.

Der er løbende omkring 200.000 registrerede i eksempelvis RKI. Således var der ca. 171.000 registrerede i starten af 2023. Antallet af registrerede afhænger ofte af de samfundsmæssige konjunkturer og økonomiske udsving.

Hvem kan registreres i et gældsregister?

Både virksomheder og privatpersoner kan blive registreret i et gældsregister.

En registrering kan ske, når debitor har modtaget tre skriftlige rykkere med korrekt 10 dages varsel og ikke har responderet herpå. Tredje rykker skal tydeligt advare debitor om, at en registrering vil ske.

Det er ikke et krav, at rykkerskrivelsen har påført rykkergebyr.

Hvor længe står man registreret som dårlig betaler?

Du står grundlæggende registreret i et gældsregister til den dag, du vælger at betale din gæld. Betalingen skal ske til den kreditor eller kreditors inkassofirma/inkassoadvokat, der har foretaget registreringen af dig i gældsregistret.

En registrering i et register for debitorer står opført i max 5 år, hvorefter denne registrering slettes.

Bemærk, at selvom anmærkningen i gældsregistret slettes efter 5 år, slettes gælden ikke. Det betyder, at debitor fortsat skylder kreditor det registrerede beløb + eventuelle renter. Dette kræver ofte, at debitor vælger at afbryde forældelsen, hvilket mange vælger at gøre, hvis beløbet er af en vis størrelse.

Hvordan slår man en kunde op?

Er du virksomhed og ønsker at slå op i et debitorregister, er det vigtigt, at du har et anerkendelsesværdigt formål med opslaget.

Ønsker du at tjekke, om dine kunder er registreret i Debitorlisten? Så kan du nemt og hurtigt oprette en bruger hos Qatchr.

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage 08.30-15.30, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om vores services.