Tag: Nøgletal

Nøgletal – et vigtigt værktøj

Nøgletal – et vigtigt værktøj


Nøgletal – et vigtigt værktøj til at vurdere kunders, leverandørers og din egen virksomheds økonomiske situation.

Kontakt os her

Scroll ned og læs mere

Gå til blog


Tilmeld nyhedsbrev

Nøgletal er regnskabsmæssige tal, der skaber fundamentet for at udarbejde en dybere regnskabsanalyse – en analyse der beskriver en virksomheds økonomiske situation. Men ofte er en simpel udregning af virksomhedens nøgletal faktisk tilstrækkelig.

For virksomheder, der ønsker at få et indblik i sine kunders og leverandørers økonomiske situation, er nøgletal essentielle. Analysen af nøgletal kaldes i daglig tale for en nøgletalsanalyse. Analysen giver et hurtigt overblik over virksomhedens økonomiske situation – og ikke mindst for at vurdere udviklingen i de forskellige elementer, som økonomien består af. Nøgletallene gør det med andre ord muligt nemt og mere overskueligt at se udviklingen i forretningen. Der er grundlæggende ingen begrænsning for, hvilke nøgletal du ønsker at arbejde med. I denne artikel fokuserer vi på de vigtigste.

En nøgletalsanalyse er som regel et element i en større regnskabsanalyse til internt eller ekstern brug. Men nøgletal er også særdeles relevante, når du skal kreditvurdere en potentiel eller eksisterende kunde.

De fleste større virksomheder gør brug af nøgletal i deres årsrapport for at skabe et overblik og forhåbentligt fremvise en positiv udvikling. Det er dog langt fra alle årsregnskaber, hvor nøgletal bruges fuld ud. Langt de fleste selskaber har ikke inkluderet udregningsmetoder og forklaringer i regnskabet. I denne korte artikel vil vi derfor komme ind på nogle af de mest centrale nøgletal. Samtidig vil vi opstille formler, så du på egen hånd kan finde frem til de enkelte nøgletal.

De centrale Nøgletal samt udregningsmetoder

I dette afsnit vil vi kort gennemgå de nøgletal, som vi mener, er de mest relevante at arbejde på og analysere, før man yder kredit til en kunde.

 • Afkastningsgraden

  Afkastningsgraden belyser forretningen af den investerede kapital i virksomheden – altså i hvilken grad virksomheden er i stand til at danne et overskud ud fra den indskudte kapital (både egen- og fremmedkapital). Målet er selvfølgelig her, at afkastet er større end en investering med samme risikograd. Samtidig bør afkastningsgraden være højere end markedsrenten, før den kan betragtes som tilfredsstillende.

  Resultat før finansielle poster x 100 / samlede aktiver

 • Egenkapitalens forrentning

  Egenkapitalens forrentning beskriver renten, der er på den kapital, som man har investeret i sin virksomhed. Nøgletallet viser, om det er profitabelt at investere i virksomheden kontra at have sine penge stående i banken eller at investere i aktier. Hvis ens forrentning er lavere end den førnævnte afkastningsgrad, udgør det et negativt resultat på virksomhedens overskud.

  Resultat efter finansielle poster x 100 / egenkapital

 • Overskudsgraden

  Overskudsgraden viser hvor god en virksomhed er til at styre sine omkostninger i forhold til dens indtægter. Samtidig viser den også hvor meget af den samlede omsætning, der reelt er overskud. En høj overskudsgrad viser, at den pågældende virksomhed er god til at holde sine omkostninger nede. Dette er selvfølgelig positivt, da det vil resultere i et højere overskud og dermed en sundere økonomi.

  Resultat før finansielle poster x 100 / omsætning

 • Dækningsgraden

  Dækningsgraden er hvor meget af omsætningen, der er til at dække de faste omkostninger i virksomheden, efter at de variable omkostninger er fratrukket. En høj dækningsgrad vidner om, at virksomheden ikke har mange variable omkostninger, som skal dækkes. Modsat vidner en lav dækningsgrad om, er der har været mange variable omkostninger.

  Dækningsbidrag x 100 / omsætning

 • Soliditetsgraden

  Soliditetsgraden fortæller om virksomhedens evne til at håndtere et større økonomisk tab – altså virksomhedens betalingsevne. Jo højere dette nøgletal er desto bedre. Nøgletallet beregner relationen mellem virksomhedens omsættelige aktiver. Den kigger derfor på, om virksomheden hurtigt kan omsætte kapital og kortsigtede forpligtelser (om man er i stand til at betale sine regninger og evt. gæld)

  Egenkapital / aktiver i alt * 100


Tip: Ovenstående er de vigtigste nøgletal at kigge på, når man skal vurdere, om en virksomhed har en sund og rentabel økonomi. Når det er sagt, er forudsætningen for en sund økonomi i bund og grund, at virksomheden har et overskud – altså en positiv drift. Derfor bør du være ekstra opmærksom på soliditets- og likviditetsgraden.


Qatchr beregner nøgletal for dig

Med en løsning hos Qatchr slipper du for at manuelt at udregne relevante nøgletal og foretage din egen kreditvurdering på baggrund af disse. Qatchr foretager analysen for dig, og på baggrund af den laver et nuanceret kredittjek. Vi udregner alle de væsentlige nøgletal for dig og viser den historiske udvikling. På denne måde får du komplet overblik over din kundes eller leverandørs økonomi. Samtidig udregner vi virksomhedens kreditscore, kreditmaksimum og maksimum antal kreditdage, som du kan benytte til at udarbejde en fornuftig kreditpolitik.

 

Læs videre

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage 08.30-15.30, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om vores services.