Persondata
politik


Med denne persondatapolitik vil vi skabe åbenhed og klarhed om vores registrering og behandling af personoplysninger. Denne politik bliver løbende revurderet og ændret hvis vi finder anledning dertil.

1. Kontaktoplysninger til den dataansvarlige

Vi er dataansvarlige for de oplysninger, som vi behandler om dig der bruger Qatchr, og kan kontaktes på følgende:

Qatchr A/S
Abildager 11
2605 Brøndby
CVR.nr. 20015381
GDPR@qatchr.dk
Tlf.nr.: 77407887

Spørgsmål til denne persondatapolitik og GDPR i øvrigt bedes ske til GDPR@qatchr.dk. (Vores DPO kan kontaktes på dpo@sixtus-compliance.dk).

2. Formål og grundlag for behandlingen

Vi er som kreditoplysningsbureau forpligtet til at gemme oplysninger på dem, der foretager opslag i vores oplysningsregister. Det er bl.a. af hensyn til at vide præcis hvem der har modtaget hvilke oplysninger, til at sikre at vores service sker korrekt i henhold til betingelserne for brugen af vores service, og for at kunne orientere hvis eventuelle meddelte oplysninger viser sig at være urigtige eller vildledende.

Vores forpligtelse til opbevaring er mindst 6 måneder. Vi sletter løbende, men ikke nødvendigvis dagligt, og derfor vil sletning ikke nødvendigvis ske på 6. måneders dagen. Der kan i øvrigt være konkrete årsager som vil gøre, at vi forlænger opbevaringen af oplysningerne, eks. hvis der verserer eller forventes klage eller indsigelse mod vores behandling.

Dine oplysninger kan også blive behandlet i forbindelse med eventuel kundeservice og kundesupport.

Vores behandlingsgrundlag er derfor både af hensyn til opfyldelse af kontrakt/aftale i forhold til dine brugeroplysninger, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b, men også som følge af en retlig forpligtelse til at opbevare oplysninger om dem der indhenter oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c. Hvis vores retlige forpligtelse til at opbevare oplysningerne udløber, men vi vurderer der fortsat vil være behov for at opbevare oplysningerne om dig, vil det være på baggrund af en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f.

Derudover anvender vi dine oplysninger i forbindelse med din tilmelding af nyhedsbrev. Behandlingen sker på baggrund af dit samtykke og i henhold til databeskyttelses-forordningen art. 4, nr. 11, jf. art. 7, og art. 6, stk.1, litra a. Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet.

3. Personoplysningerne, der behandles

Vi behandler kun almindelige personoplysninger om dig. Som udgangspunkt vil de oplysninger vi logger være på selve den virksomhed, som du agerer på vegne af, men derudover vil vi behandle dit navn, og muligvis din adresse hvis disse oplysninger fremgår af CVR-registret og er tilknyttet virksomheden. Vi forventer, at dine kontaktoplysninger i øvrigt ikke er private, men tilhører din arbejdsgiver/arbejdsplads.

4. Oplysningernes oprindelse

Oplysningerne bliver indsamlet eller modtaget på følgende måde:

 • Fra den registrerede selv (herunder direktion, ejerkreds, medarbejdere)
 • I forbindelse med den registreredes tilmelding af nyhedsbrev
 • Via CVR-registret
 • Via Sociale medier, reklame og analyseudbydere og diverse offentlig tilgængelige databaser/registre
 • via browser cookies ved brug af hjemmesiden (læs mere om vores politik for håndtering af cookies på følgende link: https://qatchr.dk/cookiepolitik)
5. Slettefrister

Vi er som kreditoplysningsbureau forpligtet til at registrere og logge oplysninger i mindst 6 måneder om dem, der forespørger kreditoplysninger, samt hvem og hvad forespørgslen vedrører. Der kan være konkrete årsager til at opbevare informationen i længere tid, f.eks. hvis der modtages klager om videregivelse af oplysningerne, eller hvis der verserer eller forventes en behandling i henhold til den registreredes rettigheder.

Hvis du er oprettet som bruger, eller som modtager af nyhedsbreve, vil dine oplysninger som minimum blive opbevaret så længe din bruger er aktiv.

6. Sikkerhed i behandlingen

Vi sikrer at der er et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau til stede, både teknisk og organisatorisk, i forbindelse med vores behandling af oplysninger, bl.a. ud fra løbende risiko- og konsekvensanalyser.

Vi vedligeholder og revurderer løbende vores procedurer og kontrollerer at sikkerhedsniveauset fortsat er tilstrækkeligt.

7. Den registreredes rettigheder

Som registreret har man i henhold til lovgivningen rettigheder i forhold til behandlingen af sine oplysninger.

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, der behandles om dig
 • Du har ret til at få berigtiget oplysninger, som er forkerte
 • Du har i visse situationer ret til at få slettet oplysninger om dig
 • Du har i visse situationer ret til at få begrænset de oplysninger, som behandles om dig
 • Du har ret til at fremsætte indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger
 • Du har i visse situationer ret til dataportabilitet
 • Du har ret til at klage til Datatilsynet

Hvis du vil vide mere om rettighederne henviser vi til Datatilsynet på følgende link, www.datatilsynet.dk.

Kontakt os hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder. Det kan ske telefonisk, men vi synes skriftlig henvendelse i højere grad mindsker eventuelle misforståelser. Vi vil uanset bestræbe os på at besvare din henvendelse inden for 1 måned. Vi har brug for at få verificeret din identitet for at kunne besvare din henvendelse.

8. Klagemyndighed

Klage over behandlingen i henhold til denne persondatapolitik kan ske til Datatilsynet, som er tilsynsmyndighed. Find Datatilsynets kontaktoplysninger på følgende link, www.datatilsynet.dk.

Formular til at klage: www.datatilsynet.dk/media/7766/klage-til-datatilsynet

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Skriv til os
herunder

Ligger du inde med spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os her.


Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage 08.30-15.30, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om vores services.