Flere virksomheder vil gå konkurs


Konkurser hører desværre langt fra til sjældenhederne i Danmark – og ifølge Danmarks Statistik blev over 5.614 virksomheder ramt i 2020. Tallet lyder højt, men ligger faktisk 22% lavere end gennemsnittet for perioden 2016-2019, og hele 34% lavere end året før.

Flere peger på regeringens hjælpepakker som redningsvesten, der har forhindret flere virksomheder i at dreje nøglen om. Udover hjælpepakker har initiativer såsom udskydelse af skat og moms også haft sin indvirkning i den svære tid for de erhvervsdrivende.

De udskudte skatter er sat til at skulle tilbagebetales i 2022. Specifikt udskydes juni-betalingen af A-skat og AM-bidrag til januar næste år. Tilbagebetalingsfristen for SMV’er A-skattelån fra januar 2021 flyttes fra november 2021 til november næste år. Det forventes derfor, at antallet af konkurser vil stige markant næste år. 

Konkurserne vil have store konsekvenser for de mange tusinde af virksomheder, der vil yde de konkursramte virksomheder kredit – og dermed kommer til at stå overfor et potentielt økonomisk tab.

Scroll ned og læs mere

Hvad er konkurs, og hvordan får jeg gjort krav på min restance?

En konkurs er i bund og grund en juridisk status, der påbegyndes, såfremt en virksomhed ikke længere er i stand til at betale sine kreditorer, og dermed overholde sine forpligtelser. Både privatpersoner og virksomheder kan undergå en konkursbehandling.

Denne artikel udelukkende omhandle virksomheder, som går konkurs.

For at gøre krav i en restance, som eksempelvis en ubetalt faktura, skal du fremsende en anmeldelse til skifteretten, hvor det skal fremgå, hvad du som virksomhed har til gode hos den konkursramte virksomhed. Du skal dog være hurtig til at få informationen vedrørende konkursen, for selvom en virksomhed har indsendt en konkursbegæring til skifteretten, er det ikke ensbetydende med, at man får sit udestående igen. Typisk har du som kreditor otte uger til at gøre skifteretten opmærksom på dit krav.

Der en specifik rækkefølge, som man følger, når du anmelder dit krav. Før man som virksomhed kan få sit, eller rettere dele af sit udestående igen, skal der betales en række omkostninger mv. til diverse parter først. Se rækkefølgen nedenfor:

Betaling til kurator

Dette indeholder omkostninger, der er forbundet med den tid, som den valgte kurator har brugt på at behandle konkursboet.

Retsafgifter

Disse omkostninger er afgift, som de danske domstole opkræver på vegne af den danske stat.

Løn

Mangler der fortsat at blive udbetalt løn til den konkursramte virksomheds tidligere medarbejdere, vil denne post blive prioriteret som nummer tre i rækkefølgen.

Leverandørafgifter

Dette kan f.eks. være, at leverandørens varer er afgiftsberettiget, og er denne ikke betalt, vil det medføre, at pligten til at betale afgiften tilfalder Debitor.

Øvrige kreditorer

Dette er samtlige kreditorer, som inden får otte uger har formået at fremsende en anmeldelse af sit krav til Skifteretten.

Opdag konkursryttere i tide og få øjeblikkelig besked, når din kunde eller leverandør går konkurs

Ved at kredittjekke dine kunder eller leverandører i Qatchr, får du automatisk en udarbejdet konkursanalyse, der vil afsløre, om der sidder konkursryttere i bestyrelsen/ejerkredsen. Denne information klæder dig på til at træffe bedre forretningsbeslutninger og forhindre dårlige handler.

At kende sin kunde/leverandør er alfa omega – især under krisetider, hvor det forventes, at flere konkurser vil opstå.

Monitorér dine kunder

Ved at monitorere dine kunder i Qatchr, får du automatisk besked, når kreditprofilen ændrer sig. Hvilke parametre, der skal udløse en notifikation til dig, bestemmer du selv à Fx ændring af kreditscore, statusændring (ophørt som konkurs), ejerskifte m.fl. På baggrund af informationen, kan du selv tage stilling til, om din kreditpolitik til den pågældende kunde skal ændres, eller om kreditgivning skal standset.

 Book et møde
lige her

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage 08.30-15.30, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om vores services.