Bogstav: R

Risikovurdering

Risikovurdering

En risikovurdering er en struktureret måde at arbejde med vurderinger af risiko på.

Grundlæggende er der ingen emner, der ikke kan foretages risikovurderinger på – det kan være alt lige fra arbejdsmiljø, skader og fejl til, at en kunde ikke betaler sin faktura til en virksomhed.

I denne artikel sætter vi fokus på risikovurderinger generelt, hvordan du kan arbejde med risikovurdering – og hvordan risikovurdering af kunder kan være aktuelt, her især de økonomiske risici.

Hvordan arbejder man med risikovurderinger?

Der er mange måder at arbejde med risikovurderinger på – og det afhænger ofte af, hvad man ønsker at vurdere, i hvilken branche og i hvilket område.

Eksempelvis har banker og realkreditinstitutter egne procedurer, krav og regler, man skal følge, når der foretages risikovurderinger – og har dermed ofte egne værktøjer til at foretage en risikovurdering.

Du kan ligeledes benytte eksterne værktøjer til risikovurderinger – eksempelvis kreditvurdering, hvis du ønsker at vurdere risikoen for, at en kunde betaler dig – mens der ligeledes findes frameworks og metoder til at vurdere andre former for risiko.

Risiko kan både arbejdes med metodisk, hvor risikoen udregnes som et egentlig tal, parameter eller lignende – eller ud fra en subjektiv analyse. De gode risikovurderinger vil som oftest bestå af en kombination af de to; personlig subjektiv analyse i samspil med en model, et analyseværktøj, et regnskab eller lignende.

Model til risikovurdering

Der findes en række frameworks og modeller til at arbejde med risiko og risikovurderinger på.

En kendt metode er en klassisk X-Y-akse model.

  • X-aksen består af konsekvenserne af en handling.
  • Y-aksen består af sandsynligheden for, at handlingen sker.

Jo højere op på Y-aksen, jo højere sandsynlighed – mens konsekvensen stiger, jo længere du bevæger dig ud ad X-aksen.

Kreditvurdering og risikovurdering

Arbejder du med kunder – virksomheder eller private – vil du ofte have behov for at lave risikovurdering af dem – typisk i forbindelse med betaling eller i forbindelse med samarbejdet generelt.

Dermed kan det være en god idé at bruge et eksternt værktøj som eksempelvis kreditvurdering. En kreditvurdering eller KYC-værktøj giver et indblik i kunden og i kundens økonomiske situation – noget du alt sammen kan bruge i din (risiko)vurdering af kunden.

Brug Qatchr i din risikovurdering af kunder og samarbejdspartnere

Qatchr er en online og brugervenlig platform, der er udviklet til virksomheder, der bl.a. ønsker at foretage kreditvurderinger, analyser, KYC og lignende over deres kunder.

Qatchr kan hjælpe dig med alt, hvad en moderne virksomhed har brug for i forhold til risikovurderinger af kunder – inden for det økonomiske område.

Vi kan eksempelvis også hjælpe dig med validering af dine kundedata og oplysninger.

Få en gratis og uforpligtende gennemgang af Qatchr allerede i dag – ræk ud til os.

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage 08.30-15.30, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om vores services.