wp-content/uploads/KYC.jpg

KYC


KYC står for “know your customer”, eller på dansk “kend din kunde” – og dækker over de nødvendige handlinger, der skal til i en virksomhed for at verificere en kundes identitet samt vurdere deres risiko for virksomheden.

KYC er et stort aktiv i hvidvaskbekæmpelse, da KYC er med til at sikre, at virksomheden har foretaget de nødvendige processer – herunder at vide, hvem kunden er, og ikke mindst have foretaget en aktiv risikovurdering af kunden.

Hvidvaskloven gælder for de personer og virksomheder, der driver erhvervsmæssig aktivitet, hvor der er en iboende risiko for, at deres virksomhedsmæssige aktivitet bruges til hvidvask. Dermed gælder hvidvaskloven bl.a. for: långivere, leasingselskaber, visse typer af udlejningsvirksomheder, handlende med kunstgenstande, ejendomsmæglere, revisorer, skatterådgivere, advokater og mange flere.

For at kunne efterkomme hvidvasklovens bestemmelser, kan virksomheder, der er omfattet af loven, ikke komme uden om at have et godt KYC-setup.

En stor del af KYC reguleres i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme – i daglig tale også kaldet hvidvaskloven.

Hvad består KYC af?

KYC består i at indhente relevante identifikationsoplysninger på kunden, uanset om de er erhvervskunder eller privatkunder. Indhentes der oplysninger om en virksomhed, er det ligeledes vigtigt at identificere de bagvedliggende ejere og interessenter. (Hvidvasklovens §30)

Indhentelse af identifikationsoplysninger kan bl.a. ske ved, at virksomheden kan forlange at få tilsendt kundens identifikationspapirer. I Danmark er det ofte nok med kørekort og/eller pas.

Processen vil ofte bestå i at sammenholde en række oplysninger – eksempelvis at hente oplysninger fra pålidelige kilder som CVR-registret samt CPR-registret.

Grundlæggende skal de indhentede dokumenter og oplysninger om kunden altid matche deres risikoniveau. Er risikoniveauet for kunden højt, skal der oftest kræves flere og supplerende oplysninger – end hvis risikoniveauet og kundens engagement var lavt.

Udover at hente person- og virksomhedsoplysninger skal virksomheden ligeledes foretage en risikovurdering af kunden. Herunder skal virksomheden bl.a. indhente oplysninger om, hvorvidt kunden er på listen over politisk eksponerede personer (PEP-listen) eller om kundens øvrige forhold giver anledning til at mistænke personen for at være forbundet til hvidvask eller terrorfinansiering. Det kunne også være kundens brug af virksomhedens produkt, der øgede risikoen – eksempelvis store kontantbeløb osv.

Hvordan virksomheden foretager deres KYC, omfanget af processen og om den løbende bør udvides i takt med virksomhedens aktiviteter, er virksomheden selv ansvarlig for.

I banker og kreditvirksomheder sker dette typisk i tæt samarbejde med AML-medarbejdere/teams – AML står for Anti Money Laundering, og er det team, der bekæmper hvidvask.

Opbevaring af informationer

Oplysninger, dokumenter og registreringer foretaget i forbindelse med opretholdelse af hvidvasklovens krav, skal opbevares i mindst 5 år efter den forretningsmæssige forbindelse er ophørt – eller ved den sidste transaktions gennemførsel.

Læs mere herom i hvidvasklovens §30.

Der kan være god økonomi i KYC – også for dig der ikke er omfattet af hvidvaskloven

Selvom din virksomhed ikke er omfattet af hvidvaskloven, og derfor ikke nødvendigvis behøver at følge de skærpede krav, herunder bl.a. til KYC – så kan der rent faktisk være god økonomi i at udføre en KYC-proces på dine kunder alligevel.

For KYC sikrer dig, at du altid har de korrekte oplysninger på dine kunder; hvor bor de, hvad er deres fulde navn, har virksomheden skiftet ejere osv.

Dermed kan KYC være med til at sikre dig, at du altid har et kendskab til dine kunder – og dermed bl.a. kan være med til at sikre, at du ikke sender varer til en forkert adresse, hvis kunden eksempelvis er flyttet – eller at du fysisk kan fremsende fakturaer til de rette.

Få hjælp med KYC hos Qatchr

Hos Qatchr har vi udviklet en platform, der gør det nemt for dig at arbejde med KYC og kreditvurderinger.

Vi har en platform, der kan hjælpe dig med de lovpligtige processer omkring KYC – og give dig et produkt, der giver dig mere indsigt end lignende KYC-platforme.

Prøv os allerede i dag.

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage 08.30-15.30, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om vores services.