wp-content/uploads/Kreditrisiko.jpg

Kreditrisiko


Ved enhver form for kreditgivning, lån eller salg på kredit, er der en iboende risiko for, at en debitor / låntager ikke kan overholde sin forpligtelse om tilbagebetaling, over for kreditor / långiver.

Denne iboende risiko kaldes i daglig tale for kreditrisiko, og er et begreb særligt banker, långivere og større virksomheder arbejder aktivt med – men små- og mellemstore virksomheder burde også interessere sig mere for emnet.

Er en kreditrisiko stor, vil risikoen for at en debitor / låntager ikke betaler sine forpligtelser også være stor. Er kreditrisikoen lav, vurderes det, at risikoen for at en debitor / låntager ikke betaler sine forpligtelser, er tilsvarende lav.

Banker og øvrige långivere har interne politikker og lovgivning der regulerer hvor stor långivers kreditrisiko må være – og afhænger til dels af långivers appetit for at yde et lån.

Hvad påvirker kreditrisikoen?

Der er flere forhold der kan påvirke en kreditrisiko, men blandt de vigtigste parametre er lånets størrelse op mod låntagers økonomiske situation (indkomster).

Er lånet / kreditten stor, og låntagers indkomster høj, vil dette give en lav kreditrisiko – hvorimod en høj kredit og lav indkomst(er), vil give en højere kreditrisiko.

Udover lånets størrelse, kan kreditten / lånets løbetid også have indvirkning på, om kreditrisikoen bliver forhøjet.

Gældsfaktor

Begrebet gældsfaktor er typisk brugt af banker og øvrige långivere, som værktøj i deres samlede kreditrisiko, når der ydes lån til en debitor / låntager.

En gældsfaktor beregnes ved at tage debitors / låntagers samlede gæld divideret med debitors / låntagers årlige indkomst. 

Gældsfaktoren vil således se således blive udregnet således:

Samlet gæld: 1.500.000 kr
Samlet årlige indkomst: 480.000 kr

1.500.000 / 480.000  = 3,125

Det kan varriere fra bank til bank hvad en høj og lav gældsfaktor er – men ofte vil en gældsfaktor på 4 eller derover være karakteriseret som værende “høj” – mens en gældsfaktor på 3,5 eller derunder ofte er acceptabelt, når der skal ydes et realkreditlån.

Jo flere høje gældsfaktorere en bank eller realkreditinstitut dermed har i deres samlede portefølje, jo højere kreditrisiko vil banken have. 

Nedbringelse af kreditrisiko

Alt gæld og kredit har en iboende risiko for at hele eller del ikke bliver betalt – men banker, långiver og virksomheder kan heldigvis foretage mange foranstaltninger for at undgå, minimere og begrænse deres risiko.

En af de nedbringelser af risikoen foregår gennem kreditvurderinger og generelt baggrundstjek på debitor; årsregnskaber, årsopgørelser, bopæl, civilstatus, antal børn, øvrige lån osv. 

Udover kreditvurderinger kan der foretages monitorering / overvågning af kunders kreditværdighed i lånets / kredittens løbetid, hvilket bl.a. involverer at der løbende foretages kreditvurderinger – for at sikre sig, at kundens økonomiske forhold ikke har ændret sig væsentligt – eksempelvis ved at være registreret i et gældsregister eller lignende.

Brug Qatchr – og nedbring din kreditrisiko

Hos Qatchr har vi udviklet en online platform, der kan hjælpe din virksomhed med at kreditvurdere virksomheder og private – og dermed være med til at nedbringe din risiko, når du yder kredit eller låner penge til dine kunder.

Med Qatchr kan du eksempelvis foretage kreditvurderinger, når en kunde henvender sig til din virksomhed og ønsker at købe varer eller tjenesteydelser af jer – men Qatchr kan også bruges til løbende at forespørge på, og abonnerer på, dine kunders kreditværdighed.

Qatchr giver dig en lang række relevante oplysninger; navneændringer, adresseændringer, offentliggørelse af regnskaber (virksomheder), debitors status, konkurs og død.

Kunne du tænke dig at prøve Qatchr allerede i dag?

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage 08.30-15.30, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om vores services.