wp-content/uploads/Kreditpolitik.jpg

Kreditpolitik


I denne artikel kan du læse alt, du som virksomhed bør vide om kreditpolitik og blive klogere på, hvad en kreditpolitik er, og hvad du som virksomhed kan bruge den til.

Hvad er en kreditpolitik?

En kreditpolitik er en virksomheds overordnede ramme og beskrivelse af, hvordan en virksomhed forholder sig til kredit. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til: hvilke kunder der kan få kredit, hvor meget kredit de må få, hvor lang betalingsfrist kunderne må få osv.

Jo mere detaljeret kreditpolitikken er, jo strammere kan ens styring af debitorer også være – også kaldet debitorstyring.

Kreditpolitikker bruges ofte i større virksomheder og koncerner, samt naturligvis i banker, hvor kreditpolitikker er centrale. For eksempel: Hvem må låne? Hvor meget må de låne? Hvilken rente må de låne til osv.

Vi anbefaler dog, at alle virksomheder får en kreditpolitik – uanset størrelse. Med en god kreditpolitik sikrer man sig gode retningslinjer for, hvordan bl.a. sælgere må agere over for kunderne, når det omhandler kreditter.

Eksempel på en kreditpolitik

Der er ingen juridisk funderede og godkendte rammer for, hvordan en kreditpolitik skal og må se ud – det er grundlæggende op til virksomheden selv.

Men et eksempel på en kreditpolitik kunne være:

  • En beskrivelse af den ansvarlige for politikken
  • Hvor meget kredit må nye kunder fra Danmark få?
  • Hvor meget kredit må nye kunder fra udlandet få?
  • Hvor meget kredit må eksisterende kunder få efter 1-2 års samarbejde?
  • Hvor meget kredit må eksisterende kunder få efter 3-10 års samarbejde?
  • Er der visse brancher, der ikke må få kredit?
  • Er der visse brancher, der må få mere kredit?
  • Skal kunder kreditvurderes, hvis de køber for x kroner?
  • Ovenstående eksempel viser, at der næsten er uudtømmelige måder for, hvilke retningslinjer en kreditpolitik kan give. Men generelt kan det siges, at jo mere detaljeret kreditpolitikken er ud fra kunder, segmenter, brancher, kundeforhold osv., jo større chance er der for at minimere tab.

Hvorfor laver man en kreditpolitik?

Grundlæggende bruger du kreditpolitikken til at mindske dit tab på debitorer.

Kreditpolitikken er med andre ord en central brik i enhver god debitorstyring og dermed en form for kontrol over dine debitorer.

Kreditpolitikken er ingen garanti for, at banken eller virksomheden ikke taber på debitorer, men det er en måde at mindske tabene – eller i hvert fald at have gjort en aktiv indsats for, at det ikke sker.

Hvor ofte skal man revidere sin politik?

Kreditpolitikken skal afspejle virksomhedens aktiviteter. Har virksomheden mange aktiviteter og mange forskellige debitorer, kan det være en fordel at opdatere sin kreditpolitik mere jævnligt, end hvis virksomheden har få aktiviteter og få debitorer.

I praksis er ingen kreditpolitikker perfekte, og ofte vil der være behov for at tilpasse og tilrette en kreditpolitik løbende, som behovet opstår.

Har en virksomhed eksempelvis ingen udenlandske kunder, er det de færreste, der har skrevet noget om udenlandske kunder i deres kreditpolitik – selv om det kunne være en god idé. Det vil i praksis ofte først blive tilføjet, når behovet opstår – eller når én udenlandsk kunde har misligholdt sine forpligtelser.

Qatchr er hjælp til din debitorstyring

Søger du råd og vejledning til en kreditpolitik, kan der være hjælp at hente hos Qatchr.

Qatchr bruges af hundredvis af virksomheder som en aktiv medspiller i deres kreditpolitikker.

Med Qatchr kan du foretage kreditvurderinger på danske virksomheder og privatpersoner og dermed være med til at minimere tab på debitorer.

Qatchr giver dig anbefalinger til kredit og betalingsbetingelser ud fra kundens data. Dermed får du ikke en generisk kredit- og betalingspolitik, men en dynamisk politik tilpasset kundens forhold. Samtidig kan du se, om dine kunder er registreret som dårlig betaler i gældsregisteret Debitorlisten.

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage 08.30-15.30, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om vores services.