wp-content/uploads/Kreditovervaagning.jpg

Kreditovervågning


Kreditovervågning er nært beslægtet med kreditvurdering – men foretages ofte meget hyppigere – og det gør det ofte langt mere validt, såfremt du har et kundeforhold, der strækker sig over en længere periode.

Hvad er kreditovervågning?

En kreditovervågning er grundlæggende en løbende kreditvurdering af dine kunder, hvor du med et foruddefineret interval får vigtige informationer om dine kunder – og især deres økonomiske situation.

Den klassiske kreditovervågning er ofte blot bygget på en løbende forespørgsel om, hvorvidt kunden er registreret i et (eller flere) gældsregistre. I dag findes der dog en lang række værktøjer, som har gjort monitorering af kunder, overvågning af kunder og kredit mere flydende i deres definitioner. Det betyder, at gode løsninger, der i dag håndterer kreditovervågning, ofte også bidrager med andre løbende informationer, som vurderes relevante, såsom: navneskifte, adresseændring, nye ejerforhold osv.

Der kan i Danmark både foretages kreditovervågning af privatpersoner og virksomheder – men ofte er der flere informationer at bidrage med for virksomheder, da der her ofte er flere offentlige datakilder til rådighed – og flere forhold at rapportere om.

Hvorfor skal jeg kreditovervåge mine kunder?

Der er mange gode grunde til, hvorfor du som virksomhed bør kreditovervåge dine kunder – men den altovervejende er naturligvis nedbringelse af risikoen for at tabe på debitorer.

For med en kreditovervågning har du et (bedre) økonomisk overblik over dine kunder – og dermed hvem du bør give kredit – og hvem du ikke bør give kredit.

En kreditovervågning er, som nævnt, en kreditvurdering, blot at den foregår løbende. Dermed har du også et løbende indblik i dine kunders økonomiske situation – som du så kan bruge næste gang, kunden henvender sig.

Overvågningens resultat vil ofte resultere i, om virksomheden bør give kredit – og i så fald hvor længe den bør være. Giver kreditovervågningen et negativt billede, og dermed en dårlig kreditvurdering, bør virksomheden overveje, om kunden eksempelvis skal betale kontant næste gang, de handler hos jer. Dermed nedbringer I jeres egen risiko markant.

Hvordan laver man kreditovervågning?

Der er mange måder at lave en kreditovervågning på, men en af løsningerne er ved brug af vores platform, Qatchr.

Qatchr tilbyder en online platform, hvor du løbende kan abonnere på kreditvurderinger af en eller flere kunder. Det giver dig et løbende billede af dine kunders økonomiske situation og kreditværdighed.

Qatchr kan udover at hjælpe dig med kreditovervågning også levere vigtige informationer om dine kunder; når de flytter, skifter status, offentliggør årsregnskaber, skifter ejerkreds og meget mere.

Du kan prøve Qatchr allerede i dag.

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage 08.30-15.30, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om vores services.